Polityka Prywatności – Sklep Oshin

Sklep Oshin.pl - naturalne kosmetyki orientalne | kontakt: 509 929 777 | sklep@oshin.pl

0

Sklep Oshin.pl

Naturalne kosmetyki orientalne

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje jakie dane gromadzimy na Państwa temat za pośrednictwem strony www.sklep.oshin.pl i jej podstron, w jaki sposób wykorzystujemy i przetwarzamy dane, w jaki sposób chronimy je oraz jakich decyzji mogą Państwo dokonywać w odniesieniu do tych danych.
Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym dokumentem.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem danych osobowych osób korzystających z usług Centrum Oshin jest OSHIN – Holistyczne Centrum Masaży i Szkoleń Kacper Wiśniewski, ul. Kraszewskiego 7, 85-420 Bydgoszcz, NIP: 554-300-91-89, zwana dalej Centrum Oshin lub Administratorem.

 2. Kontakt z Administratorem
  – Listownie: Centrum Oshin, ul. Kraszewskiego 7, 85-420 Bydgoszcz;
  – Elektronicznie: biuro@oshin.pl;
  – Telefonicznie: +48 509 929 777.

 3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
  A. Przyjęcie i realizacja zamówienia złożonego w sklepie internetowym. Podstawą takiego przetwarzania jest przetwarzanie danych osoby mającej się stać stroną umowy lub będącej stroną umowy z Administratorem. (RODO art. 6 ust. 1 lit. B).
  B. Prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej. Podstawą takiego przetwarzania jest przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. (RODO art. 6 ust. 1 lit. C).
  C. Ochrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń. Podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy. (RODO art. 6 ust. 1 lit. F).
  D. Rozpatrywanie reklamacji. Podstawą takiego przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze. (RODO art. 6 ust. 1 lit. C).
  E. Przetwarzanie wizerunku osób uczestniczących w szkoleniu. Podstawa prawną takiego przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą (RODO art. 6 ust.1 lit. A).

 4. Jakie dane przetwarzamy na Państwa temat
  Dane osobowe zbierane za pośrednictwem strony www.oshin.pl i jej podstron podają Państwo dobrowolnie lecz ich podanie jest konieczne do skorzystania z naszych usług. Zakres danych jaki zbieramy za pośrednictwem formularzy na stronie to:
  – Dane kontaktowe i teleadresowe: imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres doręczenia przesyłki, numer telefonu, adres e-mail.
  – Dane identyfikacyjne, adresowe i w przypadku wystawiania faktur VAT numer NIP zbieramy w celu udokumentowania transakcji finansowych.
  – Dane techniczne dotyczące ruchu na stronie- numer IP urządzenia użytkownika- służą Administratorowi do zarządzania stroną i maksymalizowania jej funkcjonalności.
  – Wizerunek osoby fizycznej w przypadku wyrażenia świadomiej i dobrowolnej zgody przez uczestnika szkolenia w trakcie wypełniania formularza zapisu na szkolenie.

 5. Okres przechowywania danych
  W Centrum Oshin przykładamy wagę do zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, stąd wyznaczyliśmy okresy przechowywania (retencji) danych osobowych zbieranych w poszczególnych celach. I tak:
  – w celu prowadzenia dokumentacji księgowo – podatkowej przetwarzamy dane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura;
  – w celu obrony przed roszczeniami – przetwarzamy dane przez 6 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano transakcji;
  – w celu rozpatrywania reklamacji – przetwarzamy dane przez 24 miesiące od momentu sprzedaży towaru/ wykonania usługi;
  – dane przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody wykorzystujemy do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
 1. Prawa osób, których dane dotyczą
  Respektujemy prawa do ochrony prywatności wynikające z RODO i w związku z tym zapewniamy szybką i skuteczną realizację praw osób, których dane przetwarzamy. Osoby, które przekazały nam swoje dane osobowe mogą korzystać z:
  – prawa do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  – prawa żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  – prawa do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  – prawa do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  – prawa do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa www.uodo.gov.pl).

  W przypadku żądania realizacji powyższych praw zapraszamy do kontaktu na adres e-mail: biuro@oshin.pl

  W przypadku żądania realizacji prawa do sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych dokładamy wszelkiej staranności aby skutecznie poinformować o tym administratorów, którym ujawniono dane, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernych wysiłków.

 2. Odbiorcy danych osobowych
  Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  – Podmiot świadczący usługi hostingu i administrowania stroną www;
  – Podmioty świadczące usługi transportowe i logistyczne;
  – Dostawcy płatności elektronicznych;
  – W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika szkolenia/warsztatu odbiorcami danych będą osoby odwiedzające profile społecznościowe i strony www Administratora.

 3. Jak dbamy o przetwarzane dane osobowe
  Aby sprostać wymogom prawa opracowaliśmy i wdrożyliśmy szczegółowe procedury obejmujące takie zagadnienia, jak m.in.:
  – Analiza ryzyka dla praw i wolności osób, których dane przetwarzamy;
  – Notyfikacja naruszeń;
  – Retencja danych;
  – Rejestr czynności przetwarzania danych;
  – Realizacja praw osób, których dane dotyczą.

  Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej zalecenia Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Europejskiej Rady Ochrony Danych (EDPB).
 1. Informacja o konieczności podania danych
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z naszych usług.

 2. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Co do zasady administrator nie profiluje i nie podejmuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w stosunku do przekazanych danych osobowych. Nie wymagające identyfikacji konkretnej osoby fizycznej dane użytkowników strony (IP urządzenia użytkownika) wykorzystywane są przez dostawców usług e-marketingu w celu prowadzenia statystyk związanych z wydajnością i efektywnością strony.

 3. Przekierowania do innych www
  Na naszej stronie www.sklep.oshin.pl i jej podstronach znajda Państwo odnośniki do innych stron www. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujące na tych stronach. Zachęcamy by po przejściu na inne strony, zapoznać się z Polityką Prywatności tam umieszczonymi. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko i wyłącznie strony www.sklep.oshin.pl i jej podstron.

 4. Pliki cookie
  Nasze strony www korzystają z plików cookie, czyli ciasteczek. Pliki cookie są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dzięki nim mogą Państwo korzystać z wszystkich funkcjonalności Strony. Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń. Pliki cookie strony www.sklep.oshin.pl i jej podstron nie przechowują poufnych danych takich jaki imię, nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie użyć ustawień przeglądarki internetowej. Każda przeglądarka jest inna, ale w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie.

  Akceptacja lub zmiana ustawień cookie
  Klikając,” Zgadzam się/Akceptuję/Rozumiem” w okienku z informacją o cookie Użytkownik zgadza się na użycie cookie na swoim urządzeniu końcowym. Użytkownik może w każdej chwili skasować i/lub wyłączyć COOKIES w przeglądarce internetowej, z której korzysta podczas przeglądania stron. Niektóre pliki Cookie- tzw. cookie funkcjonalne mogą być niezbędne do prawidłowego działania strony www.sklep.oshin.pl i jej podstron.

  Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej (opcja „pomoc”), z której korzysta do przeglądania strony.

  Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny, albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.

  W przeglądarce Mozilla Firefox
  W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

  W przeglądarce Microsoft Edge
  W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”. Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

  W przeglądarce Google Chrome
  W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

  W przeglądarce Opera
  Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

  W przeglądarce Apple Safari
  W menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje
  dotyczące plików cookie.

  W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych
  Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

  Ustawienia plików cookie mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Skasowanie lub wyłączenie plików cookie może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części strony (dotyczy cookie funkcjonalnych).